Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НПС "ТСТС" - 2016 г.

РЕДОВНОТО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА НПС ТСТС

ще се проведе на 02 април 2016 г.
при следния дневен ред:
регистрация на делегатите на 02.04.2016 г. – от 09:00 до 09:30 часа
начало на събранието 09:30 часа


1.    Обявяване началото на събранието, след събиране на необходимия кворум.
       докладва Председателят на техническата комисия
2.    Избор на протоколчик
       води Председателят на събранието
3.    Избор на комисия по избора.
       води Председателят на събранието
4.    Представяне отчетния доклад за дейността на НПС за 2015 г.
       докладва Председателят на НПС
5.    Обсъждания на изчетеният доклад.
       води Председателят на събранието
6.    Приемане на доклада
       води Председателят на събранието
7.    Изготвяне и приемане на програма за обучение и квалификация.
       води Председателят на събранието
8.    Съставяне и приемане на списък на експерти от НПС.
       води Председателят на събранието
9.    Избор на Председател на НПС
       води Председател на комисията по избора
10.  Разни

Още Новини

12/ 06/ 2024

Панел 4: Национална кръгла маса на тема "Развитие на националната политика за намаляване на сеизмичния риск", 19-20.05.2024 г.

29/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ЕАСТ, 2024 г.

28/ 03/ 2024

Материали за Редовното отчетно-изборно общо събрание на НПС ОВКХТТГ, 2024 г.

27/ 03/ 2024

Доклад за дейността на НПС ГПГ за периода м.май 2023г. до м.март 2024г.