Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на РК-Благоевград 20.02.2015 год. - решения

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ Регионална колегия - Благоевград гр. Благоевград , ул. „ Тодор Александров ” № 23 , тел. факс : 073/ 83 13 78 kiip.blagoevgrad@gmail.com ПРОТОКОЛ № 116 – извлечение - решения Общо събрание на КИИП РК-Благоевград 20.02.2015 год. (петък) , 1300 часа, зала №101 на Община Благоевград, пл. „Г. Измирлиев” №1, Благоевград дневен ред : 1. Отчет за дейността на РР за 2014 г. 2. Представяне на годишния финансов отчет за Бюджет 2014 г. 3. Отчет за дейността на Контролния съвет за 2014 г. 4. Обсъждане и приемане на Отчета за дейността на РР за 2014 г., Финансовия отчет за Бюджет 2014 г. и отчета за дейността на Контролния съвет за 2014 г. 5. Приемане годишния финансов бюджет за 2015 г. 6. Избор на експерти от професионалните секции 7. Избор на делегати за ОС на КИИП на 28-29.03.2015 г. в София 8. Разни Решения по т. 4. : 4.1. Да се проведе среща между РР на КИИП и КАБ за санирането на сградите Гласуване единодушно, против и въздържали се няма 4.2. ОС приема отчета за дейността на РР за 2014 г. Гласуване единодушно, против и въздържали се няма 4.3. ОС приема изпълнението на годишния финансов отчет за 2014 г. Гласуване единодушно, против и въздържали се няма 4.4. ОС приема доклада на КС за 2014 г. Гласуване единодушно, против и въздържали се няма Решиние по т. 5. : 5.1. ОС на РК-Благоевград приема Бюджет 2015 г. , към който да се добави сума от 600 лв. за абонамент за специализирани издания Гласувано единодушно, против и въздържали се няма Решение по т. 6. : 6. 1. ОС приема списъка с експертите по професионални секции Секция КСС : 1. инж. Пламен Бегъмов 2. инж. Емил Динев 3. инж. Валентин Тунев 4. инж. Хенрих Михайлов 5. инж. Пантелей Гелемеров 6. инж. Андрей Радонов 7. инж. Иван Душков 8. инж. Иван Илиев Секция ТС : 9. инж. Теменужка Филипова Секция ВС : 10. инж. Александър Иванов 11. инж. Кремена Милева Секция ЕАСТ : 12. инж. Даниела Бояджиева 13. инж. Георги Дивизиев Секция ГПГ : 14. инж. Атанас Галев Секция ОВКХТ : 15. инж. Ваня Окова 16. инж. Асен Трендафилов 17. инж. Константин Тънов Секция Технологии : 18. инж. Симеон Тушев 19. инж. Владимир Георгиев 20. инж. Иван Бангеев 21. инж. Румен Болчев Секция МДГ : 22. инж. Кирил Станоев 23. инж. Донка Милкова Гласувано единодушно, против и въздържали се няма Решение по т. 7. : 7.1. ОС на РК-Благоевград приема за делегати на ОС на КИИП : Секция КСС – 3-ма делегати 1. инж. Емил Костадинов 2. инж. Иван Душков 3. инж. Пантелей Гелемеров Секция ТСТС – 1 делегат 4. инж. Теменужка Филипова Секция ВС – 2 – ма делегати : 5. инж. Пламен Радев 6. инж. Александър Иванов Секция ЕАСТ – 2-ма делегати : 7. инж. Юли Златанов 8. инж. Стилиян Калчунков Секция ГПГ – 1 делегат : 9. инж. Любен Караджов Секции ОВКХТ, МДГ, Технологии – 1 делегат : 10. инж. Владимир Георгиев Гласувано единодушно, против и въздържали се няма Протокол : / инж. Венда Хаджигеоргиева / Председател РК : / инж. Кацарска /

Още Новини

27/ 11/ 2023

Видеозапис от интересна Кръгла маса на тема: „Ефекти и дефекти на санирането на сгради в България“, организирана от АЛИАНС ЗА ВИСОКА СТРОИТЕЛНА КУЛТУРА (АВСК), проведена на 22.11.2023 г. в сградата на САБ

01/ 11/ 2023

В ПАМЕТ НА ПРОФ. Д-Р МИХАИЛ МИХАЙЛОВ 

02/ 10/ 2023

Интервю на инж. Марин Гергов - Председател на УС на КИИП по БНР - Радио Шумен, 29.09.2023 г. 

15/ 09/ 2023

В ПАМЕТ НА ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ДРЕНСКИ