Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

обучителен курс по Наредба за управление на строителни отпадъци

РК на КИИП- Кърджали организира провеждане на обучителен курс по Наредба за управление на строителни отпадъци -нормативен контекст, основни положения и практически указания по приложението й на 9 май 2014г. / петък / от 10часа в залата на Бизнес инкубатора - ул." Отец Паисий" 12 в град Кърджали.

Още Новини

04/ 03/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно техническите паспорти на сградите

22/ 02/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно промените в ЗУТ

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП