Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курс

Уважаеми колеги,

РК на КИИП Кърджали организира провеждане на 2-дневен обучителен курс по Еврокод 8 на 19 и 20  октомври 2013 г. /събота и неделя/ на тема: 

„Сеизмично проектиране на стоманобетонни конструкции – общ практически курс”

ЛЕКТОР: ПРОФ Д-Р  ИНЖ.  ЙОРДАН МИЛЕВ, 

Основна цел на курса е да бъдат дадени практически насоки относно проблеми и във връзка с проектиране по Еврокод 8. Допълнително участниците в курса ще бъдат запознати със съвременните методи за сеизмична оценка, възстановяване и усилване на съществуващи сгради. Лекционният материал е илюстриран с практически примери предимно от българската строителна практика.

Курсът ще се проведе в зала №301 на Областна управа Кърджали, бул. България №41

Записване  до 16.10.2013 г.
Заявки в офиса на РК на КИИП Кърджали или на е-mail: kiip_kardjali@mail.bg
За участие в курса предварително се заплаща такса в размер : 
- за членове на КИИП - 70,00 лв. (с ДДС) ;
- за всички останали   - 100,00 лв. (с ДДС) 

За внесената сума се издава фактура, като е необходимо таксата да бъде преведена по банкова сметка на РК на КИИП Кърджали: 
УНИКРЕДИТБУЛБАНК
IBAN  BG89UNCR75271099953130
SWIFT BIC UNCRBGSF
КИИП - Кърджали
Моля, изпращайте данните за фактура на е-mail kiip_kardjali@mail.bg
 


За допълнителна информация:
тел. 0361/62131; GSM: 0896 686 126


Заявка за участие

Още Новини

22/ 02/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно промените в ЗУТ

19/ 02/ 2021

Безплатен софтуер в помощ на строителните конструктори

11/ 01/ 2021

Интервю на инж. Огнян Атанасов - зам.-председател на КИИП по БНР, програма "Хоризонт", относно дейността на новото ръководство на КИИП

04/ 01/ 2021

Второ допълнено издание на книгата БДС EN 1992-1-1: Указания