Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Становище на КИИП по ЗИД на ЗУТ, № 002-01-49

Становище на КИИП

по законопроект за изменение и допълнение на ЗУТ, № 002-01-49,

внесен от Министерски съвет на 12.10.2020г.

Прикачени документи

Още Кореспонденции

29/ 01/ 2021

Писмо-отговор от АПИ относно пътната безопасност в района на Кресненското дефиле

15/ 01/ 2021

Готовност за действие по време и след земетресения - писмо на КИИП до МС, НС, МРРБ, ГДПБЗН

08/ 01/ 2021

Сигнал от арх. Ива Янева по повод проблеми с ОП на инженеринг

25/ 11/ 2020

Писмо до АПИ и ДА "Безопасност на движението по пътищата" относно пътната безопасност в района на Кресненското дефиле