Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-101/15.06.2020 г. - относно Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г.

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-101/15.06.2020 г.  -

становища, подготвени от членове на КИИП по

проекта на Наредба за ИД на Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

12/ 10/ 2020

Благодарствено писмо от инж. Михаил Толев - председател на НПС  "ОВКХТТГ"

02/ 10/ 2020

Благодарствено писмо от инж. Димитър Начев

24/ 09/ 2020

Становище на проф. дюн Г.Стефанов относно състава на УС на КИИП

08/ 09/ 2020

Становище на адв. А.Драганова и адв. В.Георгиев относно състава на УС на КИИП