Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо от инж. Г. Кордов и Решение на СРС от 22.02.2021 г.

Писмо от инж. Гeорги Кордов

и

Решение № 20049250 от 22.02.2021 г.

на Софийски районен съд 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

12/ 02/ 2024

Становища на НПС ЕАСТ по проект на Наредба № 6 от ... 2024 г. за присъединяване на обекти към електритечските мрежи, публикуван за обществено обсъждане на  31.01.2024 г. 

20/ 09/ 2023

Писмо на МРРБ до институциите относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране" и регулирана професия "Архитект" 

20/ 03/ 2023

Писмо на КИИП до държавните, областните и общински администрации относно спазване на Методиката на КИИП

06/ 12/ 2022

Позиция на КИИП в подкрепа на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради