Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Готовност за действие по време и след земетресения - писмо на КИИП до МС, НС, МРРБ, ГДПБЗН

Готовност за действие по време и след земетресения -

писмо на КИИП

до

Министерски съвет,

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС,

ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР

Прикачени документи

Още Кореспонденции

29/ 01/ 2021

Писмо-отговор от АПИ относно пътната безопасност в района на Кресненското дефиле

15/ 01/ 2021

Готовност за действие по време и след земетресения - писмо на КИИП до МС, НС, МРРБ, ГДПБЗН

08/ 01/ 2021

Сигнал от арх. Ива Янева по повод проблеми с ОП на инженеринг

25/ 11/ 2020

Писмо до АПИ и ДА "Безопасност на движението по пътищата" относно пътната безопасност в района на Кресненското дефиле