Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Готовност за действие по време и след земетресения - писмо на КИИП до МС, НС, МРРБ, ГДПБЗН

Готовност за действие по време и след земетресения -

писмо на КИИП

до

Министерски съвет,

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС,

ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР


и получени отговори от МРРБ и МВР

Прикачени документи

Още Кореспонденции

25/ 03/ 2022

Становище на НПС "ЕАСТ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници

18/ 03/ 2022

Писмо от МРРБ относно информация за условията и реда за влагане в строежите на устойчиви на огън вътрешни вертикални неносещи стени (леки прегради) в сгради

11/ 10/ 2021

Писмо от инж. Румен Иванов до УС на КИИП

23/ 09/ 2021

Писмо на инж. Георги Кордов до УС на КИИП