Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Готовност за действие по време и след земетресения - писмо на КИИП до МС, НС, МРРБ, ГДПБЗН

Готовност за действие по време и след земетресения -

писмо на КИИП

до

Министерски съвет,

Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към МС,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството,

Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към НС,

ГД "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР

Прикачени документи

Още Кореспонденции

21/ 05/ 2021

Писмо за извършена проверка от КРДОПБГДСРСБНА

22/ 03/ 2021

Жалба от инж. С.Кинарев 

18/ 03/ 2021

Отворено писмо от инж. М. Гергов до инж. Г.Кордов и отговор

10/ 03/ 2021

Писмо от инж. Г. Кордов и Решение на СРС от 22.02.2021 г.