Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо-отговор от АПИ относно пътната безопасност в района на Кресненското дефиле

Писмо  от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ)

относно пътната безопасност в района на Кресненското дефиле

в отговор на писмо от КИИП с изх. № КИИП-ЦУ-221/24.11.2020 г. 

Прикачени документи

Още Кореспонденции

21/ 05/ 2021

Писмо за извършена проверка от КРДОПБГДСРСБНА

22/ 03/ 2021

Жалба от инж. С.Кинарев 

18/ 03/ 2021

Отворено писмо от инж. М. Гергов до инж. Г.Кордов и отговор

10/ 03/ 2021

Писмо от инж. Г. Кордов и Решение на СРС от 22.02.2021 г.