Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо на КИИП до държавните, областните и общински администрации относно спазването на Методиката на КИИП

Колеги,

Централното ръководство на КИИП изпрати писмо до областните и общински администрации относно спазване на Методиката на КИИП за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

При необходимост може да представяте приложеното писмо.


Писмо относно спазване на Методиката на КИИП изпратихме и до:

Национално сдружение на общините в Република България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на околната среда и водите

Министерство на транспорта и съобщенията

Министерство на здравеопазването

Министерство на образованието и науката

Министерство на земеделието и храните

Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенция по обществени поръчки


Прикачени документи

Още Кореспонденции

20/ 09/ 2023

Писмо на МРРБ до институциите относно нормативните изисквания към регулирана професия "Инженер в инвестиционното проектиране" и регулирана професия "Архитект" 

20/ 03/ 2023

Писмо на КИИП до държавните, областните и общински администрации относно спазване на Методиката на КИИП

06/ 12/ 2022

Позиция на КИИП в подкрепа на Наредба № РД-02-20-3 от 9 ноември 2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради

25/ 03/ 2022

Становище на НПС "ЕАСТ" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергия от възобновяеми източници