Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Писмо на КИИП до държавните, областните и общински администрации относно спазването на Методиката на КИИП

Колеги,

Централното ръководство на КИИП изпрати писмо до областните и общински администрации относно спазване на Методиката на КИИП за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране.

При необходимост може да представяте приложеното писмо.


Писмо относно спазване на Методиката на КИИП изпратихме и до:

Национално сдружение на общините в Република България

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на околната среда и водите

Министерство на транспорта и съобщенията

Министерство на здравеопазването

Министерство на образованието и науката

Министерство на земеделието и храните

Агенция "Пътна инфраструктура"

Агенция по обществени поръчки


Прикачени документи

Още Кореспонденции

12/ 04/ 2024

Консолидирано становище  по ЗИД на ЗКИР № 49-402-01-15, внесен от МС на 27.03.2024 г.

20/ 03/ 2024

Отчет от работата на работна подгрупа 9 във връзка с изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

15/ 03/ 2024

Поздравления за организацията и провеждането на семинара на НПС ГПГ

27/ 02/ 2024

Решение на ВАС, потвърждаващо отхвърляне от АССГ на жалба от арх. С. Савов срещу становището на м-р Цеков относно правоспособните лица да изготвят енергийна ефективност и пожарна безопасност.