Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Определение на АССГ от 04.06.2020 г.

Определение на АССГ от 04.06.2020 г.

Прикачени документи

Още Кореспонденции

08/ 09/ 2020

Становище на адв. А.Драганова и адв. В.Георгиев относно състава на УС на КИИП

04/ 09/ 2020

Становище на адв. Р.Даскалова относно състава на УС на КИИП

23/ 06/ 2020

Писмо изх. № КИИП-ЦУ-101/15.06.2020 г. - относно Наредба № РД-02-20-3/21.12.2015 г. 

08/ 06/ 2020

Определение на АССГ от 04.06.2020 г.