Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции, влязла в сила през м.04.2023 г.

Уважаеми колеги,

Напомняме, че през месец април 2023 г. е влязла в сила

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции.

С Наредбата са определени изискванията за производство, монтаж и приемане на стоманените конструкции, дефинирайки техническите парамети и допуските към всички процеси и материали. Наред с това, Наредбата регламентира отговорностите на производител, строител и проектант, както и са разписани необходимите документи: протоколи, сертификати, процедури и декларации за експлоатационни показатели (ДЕП), с които се удостоверява надеждното изпълнение на стоманените конструкции. Наредбата се прилага при всички проекти, изготвени съгласно Еврокод или десйтващите национални норми за проектиране.

Още Кореспонденции

10/ 07/ 2024

Становище на КИИП по проект за Закон за водоснабдяването и канализацията, публикуван за обществено обсъждане

10/ 07/ 2024

Наредба № РД-02-20-1/05.10.2022 г. за изпълнение на стоманени конструкции, влязла в сила през м.04.2023 г.

07/ 06/ 2024

Становище на КИИП относно  Проект за  Наредба за здравните изисквания към устройството на урбанизираните територии,  публикуван за обществено обсъждане

22/ 04/ 2024

Декларация от делегатите на ОС на КИИП, 30.03.2024 г.