Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Благодарствено писмо от инж. Михаил Толев - председател на НПС "ОВКХТТГ"

Благодарствено писмо от инж. Михаил Толев - председател на НПС  "ОВКХТТГ"

Прикачени документи

Още Кореспонденции

15/ 01/ 2021

Готовност за действие по време и след земетресения - писмо на КИИП до МС, НС, МРРБ, ГДПБЗН

08/ 01/ 2021

Сигнал от арх. Ива Янева по повод проблеми с ОП на инженеринг

25/ 11/ 2020

Писмо до АПИ и ДА "Безопасност на движението по пътищата" относно пътната безопасност в района на Кресненското дефиле

30/ 10/ 2020

Становище на КИИП по Общ законопроект за ИД на ЗУТ, № 053-04-31