Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Контакти Варна

Адрес: 1164 София
бул. "Хр. Смирненски" № 1
тел. 969 20 72; 969 20 75
факс 969 20 70
kiip@mail.bg
Приемно време: 10.00 - 16.00 часа

Банкова сметка КИИП - Централно управление:
IBAN: BG52UNCR75271000059510
BIC: UNCRBGSF
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
филиал Лозенец

ИмеПозицияТелефонМобиленE-mail
инж.Снежана Милева
Председател 052/ 616564 0888 246 724  shani@abv.bg
инж.Румен Г.Иванов Зам.Председател 052 616 564 0896 686 147 r.ivanov@mbox.contact.bg
Цвета Генова Експерт "Информационно осигуряване" 052 616 564 0896686148

kiip_varna@mail.bg ;office@kiip-varna.com

kiip_varna@mbox.contact.bg