Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Презентации, Online-Конференция "Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното приложение в България", 12 май 2020 г.

Презентации

Online-Конференция

"Германски технологии за нискоенергийни сгради и възможности за тяхното приложение в България"

12 май 2020 г.


Линк към уебсайта на ГБИТК, където са качени презентациите на лекторите.

https://bulgarien.ahk.de/bg/dienstleistungen/exportinitiative-energie

Когато активирате линка, трябва да "скролнете" малко надолу, за да видите
линковете към отделните презентации.


Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета