Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА РК ВРАЦА, 2019г.

РК на КИИП  -  Враца

 

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Редовното Общо отчетно събрание на РК на КИИП – гр.Враца ще се проведе на 15.02.2019 г. (петък) в сградата на НТС – гр.Враца в малкия салон от 16,30 часа.

ДНЕВЕН РЕД

  1. Отчет на РР на РК на КИИП – Враца за 2018г.  
  2. Доклад на Контролния съвет към РК на КИИП – Враца за 2018  .     
  3. Приемане на бюджет на РК на КИИП – Враца за 2019 г.
  4. Избор на делегати на Регионалната колегия на КИИП-Враца за Общото отчетно събрание на КИИП
  5. Предложения за допълнение и изменение на Устава на КИИП
  6. Разни
  7. Коктейл

 

                                      инж. Людмила Стоянова,  председател    на РК на КИИП

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета