Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В памет на проф. д-р инж. Владимир Павлов Стойнов

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с прискърбие съобщава, че на 31.05.2020 г. почина проф. д-р инж.  Владимир Павлов Стойнов - дългогодишен преподавател в катедра "Висша геодезия", ръководител катедра "Висша геодезия", зам.-декан към Геодезически факултет.

Поклонението ще се състои на 03.06.2020 г. от 13:00 часа в църквата на Софийски централни гробища.

Централно управление на КИИП изказва най-дълбоки съболезнования на роднините и близките!

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета