Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на РК КИИП Добрич

Регионалното ръководство на КИИП – Добрич, уведомява своите членове, че на 19.02.2010г. ( петък) от 17,30ч. в зала 203 на Международен колеж „Албена” – гр. Добрич ще се проведе Общо събрание на Регионалната колегия при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността на ръководството на РК – Добрич.

2. Отчет за приходите и разходите на РК – Добрич.

3. Избор на делегати за Общо събрание

4. Разни

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета