Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на КИИП РК Шумен

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Шумен

уведомява своите членове, че редовното Общо събрание на Регионална колегия – Шумен ще се проведе на 19.02.2009г. (четвъртък) от 16:00ч. в зала на Окръжен исторически музей,  гр. Шумен, при следния дневен ред :

       1.   Отчет на Регионалното ръководство за дейността през 2008г.

       2.   Отчет на Контролния съвет.

       3.   Приемане на бюджет за 2009г.

       4.   Избор на делегати за Общото събрание на КИИП.

       5.   Разни.

       Предложения за допълнения в дневния ред на събранието и предложения за членове на КС на РК на КИИП се представят в писмен вид в офиса на Регионалната колегия - ул. "Съединение" 109, ет. 4, до 14:00 часа на 17.02.2009г.

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета