Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на РК КИИП Добрич

Регионалното ръководство на КИИП гр.Добрич уведомява своите членове, че на 17.02.2017г. (петък) от 17.00 часа в зала 203 на Международен колеж - гр.Добрич ще се проведе Общо събрание на Регионалната колегия при следния

Дневен ред

1. Отчет за дейността на Регионалното ръководство на КИИП гр.Добрич за 2016г.
докладва: инж.Кольо Атанасов

2. Доклад на Контролния съвет към РК КИИП Добрич
докладва: инж.Галина Жекова

3. Приемане на Бюджет 2017г.

4. Избор на делегати на ОС на КИИП

5.Разни

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета