Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ 2017

„ К И И П ” – С Л И В Е Н С Ъ О Б Щ Е Н И Е РР на КИИП – Сливен Ви кани на отчетно-изборно събрание , което ще се състои на 17.02.2017г. в конферентната зала на хотел ”Централ”- Сливен от 16,00 часа, при следния дневен ред: 1. Отчет за дейността на РР на КИИП – Сливен за 2016г. 2. Отчет на контролната комисия за 2016г. 3. Приемане на бюджет 2017г. 4. Избор на делегати на Общото събрание на КИИП. 5. Разни Председател на КИИП Сливен / инж. И. Аврамова /

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета