Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

РЕДОВНО ОТЧЕТНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РК ВРАЦА, 2017 г.

Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че Общото събрание на РК на КИИП-Враца ще се проведе на 10.02.2017 година –петък в сградата на Дом на науката и техниката  -Враца от 16.30 часа в малкия салон.

Дневен ред:

1.Отчет на РР на РК на КИИП-Враца за 2016 година

2.Доклад на КС на РК на КИИП-Враца за 2016 година

3.Приемане на бюджет на РК на КИИП-Враца за 2017 година

4.Избор на делегати на РК на КИИП-Враца за Общото събрание на КИИП през 2017 година

5.Разни

6.Коктейл


Инж. Людмила Стоянова - Председател

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета