Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на КИИП РК - Търговище

Ръководството на Регионална колегия на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) – Търговище,

уведомява своите членове, че редовното Общо събрание на Регионална колегия – Търговище, ще се проведе на 20.02.2009г. (петък) от 16:00ч. в зала "Астра" - гр. Търговище,  при следния дневен ред :

       1.   Отчет на Регионалното ръководство за дейността през 2008г.

      2.   Отчет на бюджет 2008г .

      3.   Приемане на бюджет  2009г.

      4.   Избор на делегати за Общото събрание на КИИП.

      5.   Разни.

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета