Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на РК КИИП гр.Добрич

Регионална Колегия Добрич уведомява своите членове, че на 19.02.2016г. ( петък), от 17:00 часа, в зала 203 на "Международен Колеж" ООД гр.Добрич ще се проведе Общо събрание на колегията. Събранието ще премине при следният дневен ред: 1. Отчет за дейността на Регионалното ръководство на КИИП – гр. Добрич за 2015г. докладва: инж. Кольо Атанасов 2. Доклад на Контролния съвет на КИИП – гр.Добрич докладва: инж. Галина Жекова 3. Приемане на бюджет 2016г. 4. Избор на Председател на РК КИИП гр.Добрич. 5. Избор на Председатели на професионални секции към РК КИИП гр.Добрич 6. Избор на делегати за ОИС на КИИП. 7. Избор на проектанти за включване в Контролен съвет. 8. Разни

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета