Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Общо събрание на РК КИИП Добрич

Регионална Колегия Добрич уведомява своите членове, че на 20.02.2015г. ( петък), от 17:00 часа, в зала 203 на "Международен Колеж" ООД гр.Добрич ще се проведе Общо събрание на колегията. Събранието ще премине при следният дневен ред: 1. Отчет за дейността на Регионалното ръководство на КИИП – Добрич за 2014г. докладва: инж. Кольо Атанасов 2. Доклад на Контролния съвет на КИИП – Добрич докладва: инж. Галина Жекова 3. Приемане на бюджет 2015г. 4. Избор на делегати за ОС на КИИП. 5. Избор на проектанти за включване в Експертен съвет. 6. Разни

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета