Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК КЪРДЖАЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2016 Г.В ЗАЛА 211,СГРАДА НТС

РК на КИИП Кърджали съобщава на своите членове, че годишното отчетно-изборно събрание ще се проведе на 10 февруари /сряда/  2016  год. от 15,30 часа в зала 211, в сградата на НТС /Дома на техниката/, ул. Булаир №35, гр. Кърджали, при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на РК на КИИП Кърджали за 2015г.

2. Отчетен доклад  на КС на РК на КИИП Кърджали за 2015 г..

3. Отчет за изпълнение на бюджета.

4. Разисквания и приемане на докладите и отчета.

5. Приемане на проекто-бюджет за 2016 год.

6. Избор на ново ръководство на РК на КИИП Кърджали.

7. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП.

8. Разни.

Председател на РК на КИИП Кърджали: инж. Любен Бостанджиев

 

Още Съобщения

17/ 11/ 2020

Проучване на готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM).

16/ 11/ 2020

Съболезнователен адрес

06/ 11/ 2020

Запитване за оферта за разработване на МК документация

05/ 11/ 2020

РАБОТНО ВРЕМЕ НА ЦО НА КИИП