Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

ГОДИШНОТО ОТЧЕТНО - ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА РК КЪРДЖАЛИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10.02.2016 Г.В ЗАЛА 211,СГРАДА НТС

РК на КИИП Кърджали съобщава на своите членове, че годишното отчетно-изборно събрание ще се проведе на 10 февруари /сряда/  2016  год. от 15,30 часа в зала 211, в сградата на НТС /Дома на техниката/, ул. Булаир №35, гр. Кърджали, при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на РК на КИИП Кърджали за 2015г.

2. Отчетен доклад  на КС на РК на КИИП Кърджали за 2015 г..

3. Отчет за изпълнение на бюджета.

4. Разисквания и приемане на докладите и отчета.

5. Приемане на проекто-бюджет за 2016 год.

6. Избор на ново ръководство на РК на КИИП Кърджали.

7. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП.

8. Разни.

Председател на РК на КИИП Кърджали: инж. Любен Бостанджиев

 

Още Съобщения

11/ 02/ 2021

Седми национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции

08/ 01/ 2021

Ценово предложение за издаване на електронен подпис

06/ 01/ 2021

Нов срок за предложения за промяна на Устава на КИИП

23/ 12/ 2020

ВЕСЕЛИ КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПРАЗНИЦИ!