Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

Съобщения

20/ 02/ 2009

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 28.12.2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити простронства.

16/ 02/ 2009

Изложба на проекти по случай 5 години КИИП

11/ 02/ 2009

СКРЪБНА ВЕСТ

01/ 02/ 2009

Актуализиран списък на желаещите да закупят Еврокодовете

23/ 01/ 2009

ПОКАНА от КИИП Регионална колегия Плевен за курс "Укрепване на изкопи в градски условия"

20/ 01/ 2009

График на общите събрания на регионалните колегии на КИИП

08/ 01/ 2009

Печатни издания, свързани с приложението на ЕС

30/ 12/ 2008

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби за ниско напрежение в сгради

11/ 12/ 2008

МРРБ съвместно с КИИП предлага за запознаване и обсъждане НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредба № 2 от 2007г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони

08/ 12/ 2008

МЕТОДИКА за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги от инженерите в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране