Камара на инженерите в инвестиционното прокетиране Chamber of engineers in the investment design

Метростанция - София Летище София Спортна зала

В ПАМЕТ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. РУСКА ДИМИТРОВА

Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране с прискърбие съобщава, че на 02.07.2020 г. почина доц. д-р инж. Руска Димитрова Динкова. 

Поклонението ще се състои на 05.07.2020 г. от 14:30 часа в храм "Св. Троица", бул. "Константин Величков", гр. София.

Централно управление на КИИП изказва най-дълбоки съболезнования на роднините и близките!

Поклон пред светлата й памет!

Още Съобщения

15/ 07/ 2020

Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г. 

13/ 07/ 2020

Шеста годишна конференция  на тема: "Безопасна пътна инфраструктура"

10/ 07/ 2020

Онлайн семинар на тема "Най-новият AutoCAD 2021"

10/ 07/ 2020

Проект на Наредба за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета